Danh mục: Hàng bán lại

Hàng bán lại nhằm cung cấp các sản phẩm mua đi bán lại, những khách hàng F1 mua từ Chủ đầu tư này có nhu cầu chuyển nhượng lại cho các khách hàng sau.

056 346 1111